Dlaczego certyfikaty TELC?

 

 

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

 

  • Znane na całym świecie instytucje certyfikujące ograniczają się do jednego języka, podczas gdy Telc opracowuje systemy egzaminacyjne dla 10 języków zachowując te same standardy i wymagania.

  • Certyfikaty można uzyskać z 10 języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, polskiego, tureckiego i arabskiego na różnych poziomach.

  • Zaletą systemu egzaminów językowych Telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka niemieckiego, czy hiszpańskiego na tym samym poziomie.

 

Wszystkie certyfikaty Telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych. Certyfikaty te są opracowane wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i w 100% odpowiadają wymaganiom tego systemu. Telc uczestniczyło aktywnie w pracach Rady Europy przy jego tworzeniu.

 

TELC nie ocenia znajomości reguł gramatycznych i ilości popełnionych błędów, lecz umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów.

     

  • Administracja egzaminów jest prosta i klarowna.

  • Terminy egzaminów ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie w zależnie od potrzeb.

  • Ceny egzaminów Telc są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji certyfikujących.

  • Egzaminy telc przeprowadzane są w Polsce od blisko 30 lat, a obecnie uczestniczy w tym programie ponad 200 uczelni wyższych, szkół językowych i innych instytucji edukacyjnych. Egzaminy na certyfikaty telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.

  • Oferta egzaminów telc dotyczy nie tylko języka ogólnego, ale także specjalistycznego np. biznesowego czy technicznego

 

Egzaminy TELC

 

Egzamin TELC weryfikuje 4 sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Na wszystkich poziomach zaawansowania składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Część ustna to rozmowa w danym języku.

 

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.

Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

 

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

 

Certyfikaty TELC są znane i honorowane na całej terenie Unii Europejskiej.

 

Uznawalność certyfikatu

 

Certyfikat Telc daje możliwość podjęcia pracy m. innymi w zawodzie nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lipca 2020 roku).

 

 Certyfikat Telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach

 

 Erasmus - posiadając certyfikat Tlec można otrzymac dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programu Erasmus

 

 Służba cywilna - certyfikat Telc spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM

Ikona telefonu kontaktowego
Nasza poczta mailowa - ikona
Ikona dostępu do Facebooka

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki

ARTCOM Roman Bocheński

ul. Rejtana 53a, lokal 108H

35-328 Rzeszów

 

Zadzwoń do nas

Tel. st. +48 17 852 34 03

Tel. kom. 509702290

Adres i siedziba

Napisz do nas

artcom.rzeszow@wp.pl

Nasze szkolenia

Na skróty

Logo Artcom - prowadzimy kursy języków obcych w Rzeszowie