01 września 2023

MS WORD + MS EXCEL

Standardowy kurs programów z pakietu Microsoft Office. Szkolenie obejmuje obsługę edytora tekstów WORD oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Oparty na ćwiczeniach praktycznych kurs, pozwala zarówno poznać te programy od podstaw, jak również opanować ciekawe, bardziej zaawansowane funkcje. Tworzymy i edytujemy pisma, wstawiamy tabele i grafikę. Wysyłamy korespondencję seryjną, tworzymy kalkulacje na potrzeby domowe i biznesowe.

 

Zakres szkolenia

Użytkowanie pakietu biurowego MS OFFICE - zakres: edytor tekstów MS WORD oraz arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

 

Wymagania stawiane uczestnikowi szkolenia

Podstawy obsługi systemu MS Windows

 

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie obsługi pakietu dwóch programów biurowych MS Office - edytor tekstów MS Word oraz MS Excel. Szkolenie zakłada również uzyskanie umiejętności tworzenia różnego rodzaju dokumentów biurowych oraz kalkulacji w szerokim zakresie do wykorzystania na odpowiednim stanowisku pracy (firma, biuro).

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

MS OFFICE - edytor tekstów MS WORD

 1. Windows - zapisywanie danych za programu do pliku do określonej lokalizacji (folderu)
 2. Uruchomianie edytora tekstów WORD i okno programu
 3. 3. Omówienie najważniejszych narzędzi programu - dobór czcionki, zmiana rozmiaru czcionki
 4. 4. Otwieranie i zamykanie dokumentów przy pomocy edytora.
 5. 5. Ćwiczenie: Wprowadzanie i poprawianie tekstu z użyciem klawiatury
 6. 6. Zmiana ustawienia strony (orientacja pionowa, pozioma, zmiana rozmiaru strony).
 7. 7. Ćwiczenie: Wprowadzanie i poprawianie tekstu w Wordzie z użyciem klawiatury
 8. 8. Ustawianie marginesów strony w dokumencie
 9. 9. Windows - zapisywanie danych za programu do pliku do określonej lokalizacji (folderu)

10. MS Word - ćwiczenia z dokumentem tekstowym

11. Stosowanie gotowych stylów do formatowania dokumentów.

12. Wstawianie obrazów, clipartów, wykresów do dokumentu.

13. Tworzenie i edycja tabel w dokumencie.

14. Wstawianie, edycja i formatowanie danych w dokumencie Worda

15. Sprawdzanie błędów w tekście i ich poprawa. Dodawanie słów do słownika. Podgląd wydruku.

16. Ćwiczenia z pisania, formatowania i zapisywania dokumentu do pliku.

 

 

MS OFFICE - arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

 1. Otwieranie i zamykanie aplikacji do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Tworzenie nowego skoroszytu. Zapis skoroszytu. Poruszanie się między otwartymi skoroszytami.
 2. Ustawienia programu. Pomoc. Praca z paskami narzędzi. Omówienie właściwości komórek. Adresowanie: skoroszyt – arkusz – wiersz – kolumna
 3. Wprowadzanie danych tekstowych, liczbowych i daty do komórek. Zaznaczanie komórki, bloku, wiersza, kolumny, całego arkusza
 4. Edycja danych. Automatyczne wypełnienie komórek danymi, ciągi, gotowe listy, tworzenie nowych list. Przenoszenie i kasowanie danych.

3. Zarządzanie arkuszami: tworzenie nowych, zmiana lokalizacji w ramach skoroszytu i między otwartymi skoroszytami.

5. Używanie funkcji cofnij i ponów, znajdź, zamień, sortowanie, kopiowanie danych.

6.  Tworzenie reguł arytmetycznych – przykłady arkuszy.

7.  Używanie funkcji cofnij i ponów, znajdź, zamień,

8. sortowanie, kopiowanie danych.

9. Edycja danych.

10. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. Przykłady zastosowań.

11. Używanie funkcji sumowania, średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczenie niepustych, zaokrąglania.

12. Rozpoznawanie interpretacja i usuwanie podstawowych błędów związanych z użyciem reguł.

13. Zadania i ćwiczenia w budowaniu arkusza.

14. Używanie funkcji logicznej. Zastosowanie funkcji tekstowych.

15. Przykładowe arkusze użytkowe z wykorzystaniem w/w funkcji.

16. Kalkulacje kosztów, proste statystyki.

17. Tworzenie wykresów kolumnowych. Tworzenie wykresów słupkowych.

18. Wydruki – dopasowanie druku do strony. Obszary wydruków

 

 

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM

Ikona telefonu kontaktowego
Nasza poczta mailowa - ikona
Ikona dostępu do Facebooka

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki

ARTCOM Roman Bocheński

ul. Rejtana 53a, lokal 108H

35-328 Rzeszów

 

Zadzwoń do nas

Tel. st. +48 17 852 34 03

Tel. kom. 509702290

Adres i siedziba

Napisz do nas

artcom.rzeszow@wp.pl

Nasze szkolenia

Na skróty

Logo Artcom - prowadzimy kursy języków obcych w Rzeszowie